Eleonora Kvaščevičienė nowym prezesem PSML

Na walnym zebraniu Polskiego Stowarzyszenie Medycznego na Litwie, odbywającym się na platformie ZOOM, wyłoniono nowe władze – na trzyletnią kadencję wybrano Eleonorę Kvaščevičienė, lekarkę radiolog.

Eleonora Kvaščevičienė jest absolwentką obecnego Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie. Studia medyczne skończyła na Uniwersytecie Wileńskim, a radiologiem pracuje w Republikańskim Szpitalu Uniwersyteckim w Wilnie (Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė).

Dziewięcioosobowy Zarząd Stowarzyszenia uzupełnią Barbara Komarowska, która została wiceprezesem, Danuta Wasilewska, Žana Bumbulienė, Regina Wiercińska, Irena Kiriłowa, Daniel Lipski (będzie pełnił funkcję skarbnika), Dariusz Żybort i Aleksander Sudujko, dalej sprawujący obowiązki sekretarza.

Na walnym zebraniu PSML, oprócz nowego Zarządu, wybrano także wewnętrzne komisje: rewizyjną (w składzie Ronald Lukaševičius, Aleksander Daszczyński i Wiktor Nosewicz), inwentaryzacyjną (Eugenia Rudis, Lilia Żebiełowicz) i etyczno-deontologiczną (Maria Jakutowicz, Irena Mincewicz).

Przedyskutowano i zaakceptowano także zmiany statutowe, które m.in. skonkretyzowały udział studentów kierunków biomedycznych w Stowarzyszeniu oraz zmieniły nieco wybory Zarządu: wprowadzono kadencyjność prezesa (nie dłużej dwóch trzyletnich kadencji z rzędu), zmniejszono liczbę członków kolejnego Zarządu do siedmiu osób.