Previous Next

 

27 października 2021 roku poświęcono odnowiony w tym roku pomnik ks. Wacława Siekierki na cmentarzu Bernardyńskim. Renowacja pomnika została sfinansowana przez parafię św. Rafała Archanioła w Wilnie we współpracy ze Społecznym Komitetem Opieki nad Starą Rossą.

Na walnym zebraniu Polskiego Stowarzyszenie Medycznego na Litwie, odbywającym się na platformie ZOOM, wyłoniono nowe władze – na trzyletnią kadencję wybrano Eleonorę Kvaščevičienė, lekarkę radiolog.