Na walnym zebraniu Polskiego Stowarzyszenie Medycznego na Litwie, odbywającym się na platformie ZOOM, wyłoniono nowe władze – na trzyletnią kadencję wybrano Eleonorę Kvaščevičienė, lekarkę radiolog.

3 sierpnia w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie gościliśmy dr n. med. Renatę Posmyk i dr n. med. Natalię Wawrusiewicz-Kurylonek z Zakładu Genetyki Klinicznej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Panie wygłosiły wykłady o genetyce klinicznej i diagnostyka molekularnej chorób autoimmunologicznych.