W dniach 18-19 września b.r. w Wilnie odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Samobójstwa i uzależnienia wśród młodzieży: wyzwania i rozwiązania", podczas której eksperci z różnych krajów, w tym znakomici specjaliści z obszaru psychiatrii ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwecji i Polski będą dążyć do znalezienia rozwiązań dla najbardziej palących problemów zdrowia psychicznego. Tematami przewidzianymi do omówienia są zaburzenia stresowe pourazowe oraz inne istotne kwestie związane z psychicznym dobrobytem w czasie i po wojnie, medycyna klęsk.

Previous Next

Uczniowie klas początkowych i licealnych wzięli udział w szkoleniach pierwszej pomocy, które Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie zorganizowało dzięki wsparciu Stowarzyszeniu Wspólnota Polska.
Previous Next

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie w wyciecze, zorganizowanej dzięki wsparciu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, zwiedzili Kiejdany oraz Kowno.