Wizyta gości z Białegostoku

3 sierpnia w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie gościliśmy dr n. med. Renatę Posmyk i dr n. med. Natalię Wawrusiewicz-Kurylonek z Zakładu Genetyki Klinicznej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Panie wygłosiły wykłady o genetyce klinicznej i diagnostyka molekularnej chorób autoimmunologicznych.

Po wykładach odbyła się dyskusja o międzynarodowym konkurs dwustronnym DAINA 2 na polsko-litewskie projekty badawcze i innych możliwościach naukowo-edukacyjnych. Konkurs DAINA 2 jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki wspólnie z agencją Lietuvos Mokslo Taryba. Rozważamy stworzenie lokalnej platformy, która pozwoli otworzyć możliwości kształcenia (się) naukowego dla lekarzy i studentów Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie. Taka inicjatywa wpisuje się w wizję Prezesa Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych Janusza Kasiny, który na ubiegłorocznych Kongresie w Gdańsku wyraził chęć, aby „kontakty między lekarzami polonijnymi a polskimi były przeprowadzane w sposób ciągły, nie tylko na zasadzie kontaktów osobistych i nie tylko z racji kolejnych spotkań Polonii medycznej".