Previous Next

Śladami medyków na cmentarzu Bernardyńskim

 

27 października 2021 roku poświęcono odnowiony w tym roku pomnik ks. Wacława Siekierki na cmentarzu Bernardyńskim. Renowacja pomnika została sfinansowana przez parafię św. Rafała Archanioła w Wilnie we współpracy ze Społecznym Komitetem Opieki nad Starą Rossą.

Opiekę nad tym grobem sprawują uczniowie Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie. Po poświęceniu pomnika i wspólnej modlitwie Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie zaprosiło wszystkich zgromadzonych na krótką wycieczkę „Śladami medyków spoczywających na cmentarzu Bernardyńskim”. Wycieczka została zorganizowana w ramach projektu realizowanego z Fundacją "Pomoc Polakom na Wschodzie". Kolejna wycieczka "Śladami medyków spoczywających na cmentarzu na Rossie" wraz z prezentacją odnowionego pomnika farmaceuty Ludwika Zejdlera planowana jest na połowie października. Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021.

Podziękowanie kieruję do studentów PSML Marzeny Franckiewicz, Agnieszki Pażusinskaite, Radosława Stasiło, Dominiki Wasilewskiej, Urszuli Żybort i Lukasa Kwaszczewicziusa, którzy opowiedzieli o lekarzach spoczywających na cmentarzu Bernardyńskim, jak też pomogli w zapalaniu zniczy. Dziękuję wszystkim członkom PSML, którzy wzięli udział w spotkaniu.

Koordynator projektu
Dariusz Żybort