Na walnym zebraniu Polskiego Stowarzyszenie Medycznego na Litwie, odbywającym się na platformie ZOOM, wyłoniono nowe władze – na trzyletnią kadencję wybrano Eleonorę Kvaščevičienė, lekarkę radiolog.